Zintegrowana Służba Ratownicza jest jednostką współpracującą z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego wpisaną przez wojewodę małopolskiego. Ratownicy ZSR biorą udział w akcjach ratowniczych, gdy tego typu zdarzenia zaistnieją. Pomagają ludziom, którzy ucierpieli w klęskach żywiołowych (łącznie z pomocą psychologiczną). Wspierają ochronę środowiska, zwracając uwagę na zagrożenia ekologiczne. W ramach wszystkich tych interwencji współdziałałają z podmiotami, takimi jak: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i wiele innych.

Właśnie dlatego nasza Fundacja postanowiła na początku swojego istnienia objąć pomocą jednostkę ZSR, podpisując porozumienie, na mocy którego njesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie gotowości bojowej Zintegrowanej Służby Ratowniczej. Pod koniec 2019 roku po raz kolejny przekazaliśmy sprzęt dla ratowników ZSR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *