Fundacja Służby Ratunkowe RP prowadzi działalność charytatywną, w ramach której, realizujemy działania profilaktyczne z zakresu:

– zapobiegania wypadkom komunikacyjnym

– zapobiegania pożarom i katastrofom

– zapobiegania zjawisku bezdomności i wykluczeniu społecznego

– promowanie pierwszej pomocy i ratownictwa

 

Do naszych działań statutowych należy między innymi wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Grup Ratowniczych i innych podmiotów powołanych do ratowania życia i zdrowia.

Swoją pomoc realizujemy poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe ww. podmiotów i instytucji.

 

W ramach naszej działalności prowadzimy Grupę Medyczną, która zajmuje się realizacjom szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, zabezpieczeniem imprez masowych i eventów, a także pokazami ratowniczymi.

 

W chwili obecnej realizujemy dwa autorskie programy:

#RATOWNICYulicy  #WSPARCIEdlaSŁUŻB #MASKAcoŁASKA

Nasze działania prowadzimy w oparciu o zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Chcesz zostać jednym z naszych wolontariuszy? Skorzystaj z zakładki Kontakt.